Kurser

INTUITIVT MÅLERI

Du kan fokusera på att:

* Lyssna inåt

* Följa ditt hjärta

* Lita på penseln

* Skapa med kärlek och passion.

Måleri för själen. Intuitivt måleri är en kraftfull intuitiv, spirituell och kreativ handling, en slags meditation med pensel i handen.  Övningen hjälper dig öppna upp för nuet, till närvaron och självmedkänslan. Denna övning frigör ditt kreativa jag, tillsammans skapar vi magi och healing. Det handlar om djupt själsligt arbete för att bli ett med sig själv, att bli mer hel, mer autentisk, mer vaken, levande och få bättre kontakt med sin själ. Det handlar om själva resan och inte slutprodukten som du skapar. Självläkning/healing sker oavsett hur eller vad du skapar. Lita på dig själv och livets kraft, det är du som har alla nycklar.

MANDALA - LIVETS CIRKEL


Mandala är ett av de äldsta sätten att teckna och känns igen från många kulturer, bland annat från Pueblo-indianerna, i hinduismen och den tibetanska buddismen. Ordet mandala kommer från det gamla indiska språket sanskrit. Cirkeln är en symbol för evighet, totalitet och helhet. Det finns inga motsatser. Cirkeln står för att fånga in och omsluta livet. Cirkeln används ofta som en symbol för det heliga. Här finns varken tid eller rum, början eller slut, riktning eller orientering mot något annat. Cirkeln är evig och samtidig, nu och alltid. Den är både stillastående och i oändlig rörelse. Cirkeln är en bild av cykliska förlopp, varje slut motsvaras av en ny början. Cirkeln är en sinnebild för det gudomliga.

Att måla mandala skapar en inre ro. Det är lustfyllt och vi finner en glädje i skapandet. Denna form av bildskapande frambringar meningsfulla bilder, som ofta blir mycket vackra. Skapandet får oss att reflektera, att finna en väg inåt, en inre källa och/eller en tro.

Eftersom vi utgår från cirkelns mitt leder det fortsatta konstruerandet och målandet till en omedveten koncentration – vi glömmer tid och rum. Koncentrationen i sin tur leder till en spännande process, där det medvetna och det omedvetna flyter samman och de mest överraskande bilder träder fram.

Att måla mandala medvetandegör oss på ett påtagligt sätt var vi är på vår väg genom livet – fysiskt, psykiskt och andligt.

Att måla i cirkel blir som att omfamna livet med allt vad det rymmer. Vi får med ömhet närma oss våra längtan, rädslor, känslor av lycka, sorg och tomhet. Vi försöker alla, på olika sätt, förstå tillvaron och hitta balans i vardagen och närma oss den kraft, som allt liv kommer från.


MEDITATION


I alla tider har människan använt sig av olika tekniker för att uppnå ett meditativt tillstånd. Regelbunden meditation skänker avslappning och inre ro. Syftet med meditation är att du ska komma närmare dig själv och din inre röst, och att du ska bli mer närvarande i livet. Detta gör du genom att försöka stilla din tanke- och känsloverksamhet. Att bara kunna sitta i stillhet och tystnad utan några tankar. Vi kan finna svaren på frågor vi söker eller få mer fokus i vårt liv. Meditation behöver inte innebära att du tömmer huvudet på tankar och fokuserar på ingenting. Det handlar om avslappning – att stänga av alla intryck, ta en paus från mobilen, internet, email, facebook, twitter… Att hitta ditt eget lugn, din egen stilla punkt där du inte behöver göra något, vara något eller planera något. Du kan bara sitta och andas i din egen takt, hitta din egen rytm, följa hjärtats puls utan att behöva prestera något.Din investering för att måla mandala är 500 kr (Gärdet)